Skip to content

Vapaaehtoiset

Vapaaehtoiset

 • Vapaaehtoiset
  • Ilmoittautuneet UPDATED (14.04.)
  • Henkilökohtaiset tehtävät
   • Tero Kuusela UPDATED (14.04.)
   • Minna Kuusela
   • Antti Kaihola
   • Petri Salmela
   • Maria Pinjanainen
   • Tomi Blomberg
   • Aschwin van der Woude
   • Anders Biström
   • Elias Aarnio
   • Arto Teräs
   • Aaro “Frank” Huhtala
   • Eino Malinen
   • Maarit Taavitsainen
   • Jurva-Markus Vehasmaa
   • Jukka Palko
   • Atte Pakkanen
   • Heikki Marttila
   • Risto Räikkä
   • Kalevi Vazquez-Tuisku  (14.04.)
   • Alpo Kuusela  (14.04.)
   • Arto Inkala  (14.04.)
  • Roolit järjestelyissä
   • Pääorganisaattori
   • Markkinointivastaava
   • Ulkopuolisten hankkimisesta vastaava
   • Turuxin esittelypisteiden järjestelyvastaava
   • Asennusnurkkauksen järjestelyvastaava
   • Infopisteen järjestelyvastaava
   • Mediatiedotusvastaava
   • Opasteiden tekijä
   • Buffettivastaava
   • Tekniikan vastaava
   • Verkkosivuvastaava
   • Sponsorihankinnasta vastaava
   • Pelinurkkauksesta vastaava
  • Roolit tapahtumassa
   • Pääorganisaattori
   • Infopiste (2 henkilöä)
   • Esitystila (1 henkilö)
   • Toinen esitystila (1 henkilö)
   • Koneilla opastajat (3-4 henkilöä) UPDATED (14.04.)
   • Asennusnurkkaus (3-4 henkilöä)
   • L-A:n, Turuxin ja FLUGin esittelypiste (2 henkilöä)
   • Buffetti (0 henkilöä)
   • Pelinurkkaus (1-2 henkilöä)
   • Varalle (2-3 henkilöä)

Ilmoittautuneet UPDATED (14.04.)

Tähän mennessä ilmoittautuneet vapaaehtoiset ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lomake Nimi Roolit Yhteyshenkilö Vastuualueet
X Tero Kuusela Pääorganisaattori Kaikki…
X Minna Kuusela Esitystilan 1 emäntä Buffetti, ulkopuolisten hankinta
X Antti Kaihola Infopiste, opasteet
X Petri Salmela Esittelykoneista vastaava Turuxin esittelypisteet
X Maria Pinjanainen
X Tomi Blomberg Linux/Windows-esittelypiste
X Aschwin van der Woude Linux-Aktivaattori
X Anders Biström Verkkovastaava Tekniikan järjestelyt
X Elias Aarnio Tiedotus mediaan
X Arto Teräs FLUG
X Aaro “Frank” Huhtala Esitystilan 2 isäntä
X Eino Malinen Pelinurkkauksen vastaava Pelinurkkauksen järjestelyt
X Maarit Taavitsainen (Asennusnurkkaus) Asennusnurkkauksen järjestelyt
X Jurva-Markus Vehasmaa Asennusnurkkauksen vastaava Asennusnurkkauksen järjestelyt
X Jukka Palko Kuvaaja
X Atte Pakkanen (Asennusnurkkaus)
X Heikki Marttila (Infopiste)
X Johanna Sirviö (Esittelykoneet, kuvank.)
X Risto Räikkä (Pelinurkkaus)
X Kalevi Vazquez-Tuisku (Esitystila 2)
X Alpo Kuusela Analoginen audio digitaaliseksi
X Arto Inkala (FLUG-piste)
Pekka Varis
Fabian Fagerholm
Jonna Rämö
 • jarjestajat.sxc: Tietoja järjestäjistä (salasanalla suojattu tiedosto) UPDATED 14.04.

Henkilökohtaiset tehtävät

Vapaaehtoiset voivat käyttää tätä TODO-listanaan tapahtuman suhteen.

Tero Kuusela UPDATED (14.04.)

Oma tilanne: Lähes kokopäiväistä AOPiahan tämä nyt on viimeiset pari päivää. Ja lauantai sitten ihan kokopäiväinen. UPDATED

(Tehdyt kursiivilla.)

 • Esitys: Turuxi (Pohjana voi käyttää esitystä “Turuxi 2003-2005”, joka pidetty)
  • Sovita L-A ja FLUG kanssa
 •  Materiaalimäärät
  • Aika selvää jo
 •  Esitteiden ja julisteiden jako
 • Infot järjestäjille
  • Yleisohjeet
  • Koneita tuoville
  • Yhteystiedot
  • Tauot, ruokailu
 • Järjestelyajan suunnittelu
 • Mielessä pidettävää
  • Jaettavat CD:t
 • Jos muut eivät tee (kiireellisyysjärjestyksessä):
  • Taloussuunnitelma (unohda, et ehdi)
 • Markkinointi
  • Markkinointisuunnitelma
   • Kysy tiivistelmää käydystä keskustelusta
   • Jää tekemättä
  • Juliste
  • Esite
 • Ota yhteyttä
  • Plan1
   • Liian myöhäistä
 • Etsi vapaaehtoisia:
  • Verkkosivut
 • Pohdi järjestelyorganisaation rakennetta ja vastuualueiden jakoa
 • Päätä tapahtuman nimi (14.11.)
 • Email vastuuhenkilöt
 • Tilankäyttösuunnitelma
  • Mittaa Palatsin pöydät, tarkista mahtuvat määrät
  • Nähtäville verkkoon
 • Ota yhteyttä
  • FLUG
  • Decem (LAN-partya varten, yhteys ehdittiin ottaa juuri ennen LANin peruuntumista)
  • Novell (FLUGin kautta saanee parempia tuloksia)
  • debian-fi
 • Seuraava suunnittelukokous (jatko aikataulutettu)
 • Kutsuviesti näytteilleasettajille
 • Päivitä suunnittelusivut ja paranna navigointia
  • Oma verkko, eli URLit muuttuvat… Kenties lyhyt alias?
 • Polkaise markkinointitiimi vauhtiin
  • Mukaan ainakin Arto, Elias ja Antti
  • Julisteen teksti
  • Markkinointisuunnitelma
 • Kokouksen 18.02. pöytäkirja
 • Omien koneiden ilmoittaminen, töni Wolf&Anders
  • Lomake ennen julkaisua Petrille
 • Kysele julisteen päivityksistä Tomilta
 • Kontaktien kautta Hansaprintin hinnat esitteiden painatukselle (tönitty ihmisiä)
 • Etsi vapaaehtoisia
  • Jatkojen järjestelyt
  • Paikallisinfo
 • Materiaalilista suunnittelusivuille
 • Tilaa Ubuntu CD:t
 • Selvitä JV-tarve
 • Kysy Jimm’s sponsorointia (CD, tykki, muu?)
 • Esitteiden ja julisteiden painatus
  • FLUGin painotalokontaktin käyttö? (ei painotalo, saa joitakin suurikokoisia tulosteita)
 • Esittäjille viimeinen huuto kuvausten perään UPDATED
 • Ilmoitus poliisille UPDATED

Minna Kuusela

 • Esitys: Aloittelevan Linux-käyttäjän kokemuksia
 • Aktivoi keskustelua markkinointisuunnitelmasta

Antti Kaihola

 • Aihealueita
  • Scribus
  • LyX
  • MythTV

Petri Salmela

 • Koneilla suoritettavien tehtävien päättäminen
 • Käytettävät koneet
 • Esitteen layout

Maria Pinjanainen

Tomi Blomberg

 • Julisteen tuottaminen
  • Valmis, 07.04. tulostamatta
 • Opastekyltit (A3)
  • Layout valmis, tulostamatta

Aschwin van der Woude

 • Presentation: Linux-Aktivaattori

Anders Biström

 • Sovi verkkoyhteyksien järjestelyistä Wolfin kanssa

Elias Aarnio

 • Hoida tiedottaminen mediaan kuukausi, kaksi viikkoa ja viikko ennen tapahtumaa

Arto Teräs

 • FLUGin osuuden organisointi (?)

Aaro “Frank” Huhtala

Eino Malinen

Maarit Taavitsainen

Jurva-Markus Vehasmaa

Jukka Palko

Atte Pakkanen

Heikki Marttila

Risto Räikkä

Kalevi Vazquez-Tuisku  (14.04.)

Alpo Kuusela  (14.04.)

Arto Inkala  (14.04.)

Roolit järjestelyissä

Pääorganisaattori

Tero Kuusela

 • Vastaa kaikesta viime kädessä. Tekee viime kädessä päätökset ja vastaa yleisesti kaiken sujuvuudesta.

Markkinointivastaava

Hoidetaan markkinointitiimillä, jota johtaa Tero.

 • Iso homma, delegointi välttämätöntä. Miten markkinoidaan ja missä? Julisteiden ja esitteiden laadinnan käynnissä pitäminen. Mediakontaktien etsintä.
 • Antti Kaihola halukas avustamaan, ei ota päävastuuta.
 • Minna Kuusela halukas avustamaan.
 • Arto ja Elias myös tiimiin

Ulkopuolisten hankkimisesta vastaava

Minna Kuusela (organisoi, tarvitsee paljon apua muilta)

 • Näytteilleasettajien ja puhujien hankkiminen
 • Iso homma jos ei onnistu delegoinnissa. Kontaktien ottamista ja siihen aktivoimista. Takarajojen selväksi tekemistä. Esitysaikojen ja näytteilleasettelutilojen sijoittelua.

Turuxin esittelypisteiden järjestelyvastaava

Petri Salmela

 • Isohko homma. Mitä esitellään? Miten kokeilujärjestelyt toteutetaan? Mistä tarvittavat laitteet?

Asennusnurkkauksen järjestelyvastaava

Maarit Taavitsainen, Jurva-Markus Vehasmaa

 • Kohtalaisen pieni homma. Mitä asennetaan? Mitä laitteistoa pitäisi olla meiltä? Miten asennusnäytökset toteutetaan?

Infopisteen järjestelyvastaava

Antti Kaihola

 • Pienehkö homma. Mitä infossa jaetaan? Mitä infon pitäisi tietää? Miten infossa tulisi toimia hyvän kuvan luomiseksi?

Mediatiedotusvastaava

Elias Aarnio

 • Tapahtumasta tiedottaminen mediaan kuukausi, kaksi viikkoa ja viikko ennen tapahtumaa

Opasteiden tekijä

Antti Kaihola

 • Seinille kiinnitettävien opasteiden suunnittelu ja tulostaminen.

Buffettivastaava

Minna Kuusela

 • Kaipaa selvityksien tekemistä ja jonkin tahon hankkimista tätä pyörittämään

Tekniikan vastaava

Anders Biström

Verkkosivuvastaava

Ei vastuuhenkilöä

Järjestelyalueista vastaavat pitävät suunnittelusivuja ajan tasalla oman alueensa osalta.

Tarvitaan joku vastaamaan tapahtuman ulkopuolisille suunnattujen sivujen toteutuksesta.

Sponsorihankinnasta vastaava

Ei vastuuhenkilöä

 • Toivottavasti isohko homma. Yhteydenottoja, niihin kannustamista ja tuen laadusta ja määrästä sopimista.

Pelinurkkauksesta vastaava

Eino Malinen

Roolit tapahtumassa

Antti Kaiholan viestin pohjalta:

Tässä seuraavaa Linux-tapahtumaa varten tarvittavien vapaaehtoisten roolit selityksineen. Henkilömäärät ovat alustavia.

Kullakin vapaaehtoisella on paikkansa tapahtuman aikana. Näiltä paikoilta poistutaan puolen tunnin tauolle tauotussuunnitelman mukaan ja vasta tauottajien saapuessa. Lyhytaikaisesti voi poistua, kunhan paikalle jää riittävästi järjestäjiä. Taukonsa aikana järjestäjillä on mahdollisuus ruokailla Palatsin keittiössä.

Pääorganisaattori

 • Tero Kuusela

Vastaa kaikesta viime kädessä. Tekee viime kädessä päätökset ja vastaa yleisesti kaiken sujuvuudesta.

Infopiste (2 henkilöä)

 • Heikki Marttila?

Ensimmäinen kontakti kävijöihin, hyvin tärkeä.

Esitystila (1 henkilö)

 • Minna Kuusela

Esitystilan isäntä/emäntä esittelee puhujat ja vastaa esitystilan toimivuudesta ja aikataulun pitävyydestä.

Toinen esitystila (1 henkilö)

 • Aaro “Frank” Huhtala

Esitystilan isäntä/emäntä esittelee puhujat ja vastaa esitystilan toimivuudesta ja aikataulun pitävyydestä.

Koneilla opastajat (3-4 henkilöä) UPDATED (14.04.)

 • Petri Salmela
 • Tomi Blomberg (oma piste: Linux/Windows)
 • Alpo Kuusela (oma piste: Analoginen audio digitaaliseksi)

Tärkeä rooli, sillä kävijöitä tulee tukea positiivisesti heidän kokeillessaan ohjelmia. Muuten he eivät kokeile niitä uudestaan. Koneet jaetaan teemapisteisiksi, joissa on selkeästi määritellyt tehtävät. Opastajien roolit eroavat siis hieman toisistaan.

Asennusnurkkaus (3-4 henkilöä)

 • Maarit Taavitsainen
 • Jurva-Markus Vehasmaa
 • Atte Pakkanen?

Tänne ihmiset voivat tuoda omia koneitaan saadakseen niihin asennetuksi avoimen lähdekoodin ohjelmia.

L-A:n, Turuxin ja FLUGin esittelypiste (2 henkilöä)

 • Aschwin van der Woude
 • Arto Teräs (ajoittain)

Emme saa unohtaa, että ihmisiä tarvitaan hoitamaan Linux- Aktivaattorin, Turuxin ja FLUGin omaa esittelypistettä.

Buffetti (0 henkilöä)

Buffetin pito ulkoistetaan, eli siihen ei tarvita Turuxin työvoimaa.

Pelinurkkaus (1-2 henkilöä)

 • Eino Malinen
 • Risto Räikkä

Varalle (2-3 henkilöä)

Taukojen ja äkillisten poissaolojen varalta tarvitaan ainakin pari ihmistä valmiina paikkaamaan. 
to top

 

Edit | Attach image or document | Printable version | Raw text | More topic actions
Revisions: | r1.51 | > | r1.50 | > | r1.49 | Total page history | Backlinks
AOP2005Suunnittelu.VapaaEhtoiset moved from Turuxi.Tapahtuma2005Vapaaehtoiset on 07 Feb 2005 – 09:13 by TeroKuusela – put it back
You are here: AOP2005Suunnittelu > VapaaEhtoisetto top