Skip to content

Kimmo Kiljunen

Kimmo Kiljunen

Puolue: SDP
Numero: 28
Web: http://www.kimmokiljunen.tk/
Email: kimmo.kiljunen at eduskunta.fi
Ikä: 53
Titteli: kansanedustaja, valtiotieteiden tri.
Kunta: Vantaa

Millaiseksi arvioisitte yleisen tietoteknisen tietämystasonne?

Kohtuullisen hyväksi, etenkin ohjelmien käytön suhteen.

Miten Te käytätte tietokonetta ja mitä ohjelmia?

Käytän tietokonetta pääosin tekstinkäsittelyyn, tiedonhakuun netistä sekä toki sähköpostiin. Avustajani hoitaa myös erityisesti nettisivujeni tekoa ja päivitystä sekä ilmoitusten ym. kuvallisen materiaalin suunnittelua ja taittoa. Siis näihin tehtäviin liittyvät ohjelmat ovat käytössämme.

Mitkä ovat mielestänne IT-alan luotettavimmat yritykset maailmalla?

Hyvin vaikea kysymys – luotettavuudella kun on niin monia mittareita. IBM ja Sun tulisi mahdollisesti mieleen. Microsoftia en pidä kovin luotettavana.

Miten muodostatte kantanne IT-alaan liittyvissä kysymyksissä?

Mikä on kantanne ohjelmistopatentteihin?

En kannata laajoja, kaiken kattavia ohjelmistopatentointeja amerikkalaiseen tyyliin. Europarlamentin viimeinen kanta asiaan on oikeansuuntainen.

Miten paljon tiedätte vapaista/avoimista ohjelmistoista?

Jonkin verran, asiaa on nostettu esiin julkisessa keskustelussa. Erityisesti omaa osaamisaluettani koskien: kehitysmaiden suhteen ohjelmistojen oston suhteen tapahtunut muutos on kurja. Useissa maissa esim. vanhemmat versiot ohjelmista olisivat riittäviä turvaamaan tietoteknisen perustason, mutta nyt yritysten laskuttaessa aina uudelleen lisensseistä uuden ohjelmistoversion tullessa kulut ovat usein aivan liian suuria. Globaalia solidaarisuutta ajatellen tarvitaan vapaita ohjelmistoja.

Millaiset yhteydet Teillä on IT-alan yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin?

Sähköpostitse kirjeen- ja eri ajatusten vaihtoa, samoin näin vaalien alla paljonkin kyselyitä esim. EFFIltä.

Keitä suomalaisia IT-alan vaikuttajia osaatte suoralta kädeltä nimetä?

Ainakin Linus Torvalds, Petteri Järvinen, Mikko Välinmäki ja Mikko Hyppönen.

Mitä muuta haluaisitte kertoa itsestänne IT-alan suomalaisille vaikuttajille?

Ehkäpä olennaisinta olisi kannustaa nyt äänestämään oikealla asialla olevaa asiantuntevaa ehdokasta EU-parlamenttiin. Nämä asiat kun nousevat sielläkin esille.