Skip to content

Matti Wuori

Matti Wuori

Puolue: Vihreät
Numero: 101
Web: http://www.mattiwuori.net/
Email: mwuori at europarl.eu.int
Ikä: 58
Titteli: EU-parl. jäsen
Kunta: Helsinki

Millaiseksi arvioisitte yleisen tietoteknisen tietämystasonne?

Kohtuullisen hyvä.

Miten Te käytätte tietokonetta ja mitä ohjelmia?

Eniten tekstinkäsittelyä – käytännön (yhteensopivuus)syistä lähinnä wordiä – sähköpostia ja internettiä.

Mitkä ovat mielestänne IT-alan luotettavimmat yritykset maailmalla?

Vaikea sanoa. Ilmenneet skruput ovat aika lailla romuttaneet luotettavuutta.

Miten muodostatte kantanne IT-alaan liittyvissä kysymyksissä?

Tiedonpuute ei ole ongelma, tietotulva kylläkin. Etenkin patenttien suhteen tapaamiset alan asiantuntijoiden kanssa ovat havainnollistaneet ongelmakohtia erinomaisesti.

Mikä on kantanne ohjelmistopatentteihin?

Vastustan ohjelmistopatentteja. Uskoakseni etenkin IT-alalla tekijänoikeudet riittäisivät turvaamaan innovaatiot. Patentit eivät edistä kehitystyötä, päinvastoin. Kaiken lisäksi pelkään niiden johtavan yhä suurempaan juristeriaan (ja rahastukseen) – mikä sekin vaarantaisi pienten ja keskisuurten alan yritysten elinkelpoisuuden. Alan kehitysvauhdin vuoksi patenttien tavanomaisesti pitkä kesto tuntuisi myös kohtuuttomalta.

Patenteista on käyty laajaa keskustelua Euroopan parlamentissa ja yhä useammat ovat alkaneet ymmärtää mistä on kysymys. Neuvoston omaksuma kanta asiaan on valitettava, varsinkin kun siitä päätti ‘kilpailukykyneuvosto’. Mutta varmaa on, että väännämme patenteista vielä tiukasti peistä kun direktiiviehdotus tulee parlamentin toiseen käsittelyyn vaalien jälkeen.

Miten paljon tiedätte vapaista/avoimista ohjelmistoista?

Kohtuullisen paljon. Teimme muuten (vihreä ryhmä) Euroopan parlamentissa aloitteen kaikkien EU-instituutioiden siirtymiseksi avoimiin käyttöjärjestelmiin, esikuvina eräät kaupungit ja alueet EU:ssa joissa se on toteutettu. Aloite on saanut hyvän vastaanoton ja uskon sen jopa toteutuvan ei-aivan-toivottomassa tulevaisuudessa. Tästä lähemmin www.greens-efa.org/en/ Nämä sivut on tehty Linuxilla ja niillä on lisätietoja ryhmämme toiminnasta avointen järjestelmien puolesta ja mm. ohjelmistopatentteja vastaan. Omilla kotisivuillani en ole valitettavasti (vielä) avoimia järjestelmiä hyödyntänyt – tähän asiaan saamme toivon mukaan pian parannusta.

Millaiset yhteydet Teillä on IT-alan yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin?

Olen tavannut parlamenttityössäni eurooppalaisten IT-yritysten (lähinnä pienten ja keskisuurten) ja kansalaisjärjestöjen edustajia paljonkin, viime aikoina etenkin ohjelmistopatenttien tiimoilta.

Keitä suomalaisia IT-alan vaikuttajia osaatte suoralta kädeltä nimetä?

Linus Torvaldsin ja Jorma Ollilan ohella tietoturvamiehet Ari ja Mikko Hyppösen.

Mitä muuta haluaisitte kertoa itsestänne IT-alan suomalaisille vaikuttajille?

Kotisivuillani www.mattiwuori.net on lisätietoa parlamenttityöstäni ja tärkeinä pitämistäni asioista.