Skip to content

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen

Puolue: Kokoomus
Numero: 56
Web: http://www.sirpapietikainen.net/
Email: info at sirpapietikainen.net
Ikä: 45
Titteli: kauppatieteen maist.
Kunta: Hämeenlinna

Millaiseksi arvioisitte yleisen tietoteknisen tietämystasonne?

Arvioisin tietämystasoni keskinkertaisen tavallisen peruskäyttäjän tietämystasoksi. Sähköposti kulkee, tiedot löytyvät www-sivuilta ja PowerPoint -esitykset syntyvät tarvittaessa.

Miten Te käytätte tietokonetta ja mitä ohjelmia?

Lähinnä kirjoittamiseen, tietojen hakemiseen Internetistä sekä sähköpostiin. Ohjelmina ovat pääasiassa Microsoft Officen ohjelmistot, kuten Word, Outlook ja Internet Explorer.

Mitkä ovat mielestänne IT-alan luotettavimmat yritykset maailmalla?

IT-ala on vakiintunut osaksi muuta talouselämää. IT-alalla on luotettavia ja vähemmän luotettavia yrityksiä ihan samalla tavalla kuin millä muulla sektorilla tahansa. Luotettavuus ei myöskään katso yrityksen kokoa tai ikää varsinaisesti, kyse on enemmänkin yrityskulttuurista.

Miten muodostatte kantanne IT-alaan liittyvissä kysymyksissä?

Keskusteluin asiantuntijoiden kanssa, tutustumalla aiheeseen liittyviin artikkeleihin ja muulla tiedon haulla. Samalla tavalla kuin moniin muihinkin kysymyksiin eli etsimällä erilaisia näkökulmia ja ottamalla asioista selvää sekä suhtautumalla sopivan kriittisesti siihen tietoon mitä ihminen vastaanottaa.

Mikä on kantanne ohjelmistopatentteihin?

Suhtaudun ohjelmistopatentteihin karsastaen eli minusta niitä ei lähtökohtaisesti pitäisi hyväksyä. EU:n parlamentin aiemmin tekemä kompromissi, jonka ministerineuvosto vesitti, oli minusta oikeansuuntainen.

Miten paljon tiedätte vapaista/avoimista ohjelmistoista?

Jonkin verran. Kysehän on esimerkiksi siitä, että ohjelmiston tekijä on päättänyt ohjelman olevan vapaasti käytettävissä, muokattavissa ja edelleen levitettävissä, kunhan ohjelmistoa parannellut osaaja pistää myös oman työnsä vapaasti saataville. Näin myös muilla on mahdollisuus käyttää ohjelmistoja, joita on ollut tekemässä mahdollisesti suurikin joukko osaajia.

Millaiset yhteydet Teillä on IT-alan yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin?

En ole alalla aktiivinen, joten jonkin verran yhteyksiä on ollut, mutta mitenkään erityisesti niillä en voi leuhkia. Yrityksiin on tullut tutustuttua.

Keitä suomalaisia IT-alan vaikuttajia osaatte suoralta kädeltä nimetä?

Jorma Ollila, Sari Baldauf, Yrjä Neuvo, Pekka Ala-Pietilä, Veli-Matti Mattila, Anni Vepsäläinen, Harri Koponen ja niin edelleen. Maailmalla varmaankin tunnetuin suomalainen alalla on Linus Torvalds.

Mitä muuta haluaisitte kertoa itsestänne IT-alan suomalaisille vaikuttajille?

IT-ala on tärkeä osa suomalaista ja globaalia markkinataloutta ja myös IT-alan on kannettava oma yhteiskuntavastuunsa siinä missä minkä muun alan tahansa. Työssäjaksamiseen alalla kannattaa kiinnittää huomiota ja vaikka myös yhteiskunnalla on siihen omat keinonsa keskeinen vastuu ja valta tässä asiassa on yrityksillä. IT-alan merkitys osana eurooppalaista talousaluetta on kasvamassa koko ajan ja tätä kehitystä pitää myös vaalia.a