Skip to content

Ilpo Paaso

Ilpo Paaso

Puolue: Keskusta (sit.)
Numero: 173
Web: http://www.ilpopaaso.com/
Email: ilpo.paaso at ilpopaaso.com
Ikä: 49
Titteli: julkisoikeuden professori, lääkintäoikeuden dosentti
Kunta: Lempäälä

Millaiseksi arvioisitte yleisen tietoteknisen tietämystasonne?

Olen tietotekniikan käyttäjä, en asiantuntija. Ensimmäisen tietokoneeni hankin kuitenkin jo vuonna 1986 (Atari ST 520). Uskoakseni olen ikäluokkani huomioon ottaen suhteellisen valveutunut IT-alaan liittyvissä asioissa. Käytän IT-laitteita päivittäin huomattavan paljon – useita tunteja joka päivä. Työni olisi jokseenkin mahdoton hoitaa ilman ao. laitteiston käyttöä.

Miten Te käytätte tietokonetta ja mitä ohjelmia?

Jokapäiväiseen käyttööni kuuluu sähköpostiliikenne, tekstin- ja kuvankäsittely sekä erilaisten tietojen haku internetistä. Käyttöjärjestelmäni on tätä nykyä Windows XP, tekstinkäsittelyohjelmana suosin Microsoft Wordia (toisinaan käytän Word Perfect 9:ää), internetin selaukseen käytän Operaa ja kuvankäsittelyyn käytän Adobe Photoshop Elementsiä.

Mitkä ovat mielestänne IT-alan luotettavimmat yritykset maailmalla?

Sikäli kuin puhutaan ohjelmistokehittelystä, luotettavimpia ovat avoimen lähdekoodin etuihin uskovat ja kiireettömät, huolella työnsä tekevät yhteisöt ja yritykset. Jos taas kysymys yrityksen luotettavuudesta koskee kykyä harjoittaa liiketoimintaa moraalisesti moitteettomasti, luotettavimpia ovat taloudellisesti intressittömät yritykset.

Miten muodostatte kantanne IT-alaan liittyvissä kysymyksissä?

Teknisissä kysymyksissä konsultoin yleensä poikaani, joka hallitsee ne erittäin hyvin. Muulta osin – esim. yhteiskunnallisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta – muodostan kantani itsenäisesti (neuvoteltuani tietysti ensiksi asiaan liittyvistä teknisistä lähtökohdista, rajoitteista, yms. asiantuntevan tahon kanssa)

Mikä on kantanne ohjelmistopatentteihin?

Suhtaudun niihin erittäin kriittisesti. Pidän tärkeänä vaalia vapaan ohjelmistokehityksen etenemistä. Tällainen sopii hyvin mm. Suomen Perustuslain ilmentämään viestinnän vapauteen. Mahdollisesti syntyvä EU:n ohjelmistopatenttidirektiivi ei pelkästään aikaansaisi epäselviä ja vaikeasti tulkittavia rajoja ohjelmistokehittelylle, vaan loisi hyvin epävarman ilmapiirin koko alalle. Epävarmuus lain tulkinnasta ja se tosiasia, että ohjelmoija ei välttämättä työtä tehdessään voi tietää rikkovansa patenttilainsäädäntöä, ovat asioita, jotka oikeusvaltioissa on otettava huomioon ko. kaltaista järjestelmää koskevaa oikeusnormistoa kehitettäessä.

Miten paljon tiedätte vapaista/avoimista ohjelmistoista?

Ne ovat vapaita kaikille, niissä lähdekoodi on avointa. Niillä voi kuka tahansa tehdä businesta ja kuka tahansa voi muokata koodia haluamallaan tavalla.

Millaiset yhteydet Teillä on IT-alan yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin?

Ei asiakassuhteen ulkopuolisia yhteyksiä.

Keitä suomalaisia IT-alan vaikuttajia osaatte suoralta kädeltä nimetä?

Linus Torvalds (Linuxin “isä”) ja Jorma Ollila tulevat ensimmäisinä mieleen.

Mitä muuta haluaisitte kertoa itsestänne IT-alan suomalaisille vaikuttajille?

Sikäli kuin äänestätte minut europarlamenttiin, saatte minusta innokkaan parlamentaarikon ajamaan hankkeita, jotka turvaavat IT-alan pienyrittäjien ja asiakkaiden edut. Käykää tutustumassa kotisivuuni www.ilpopaaso.com!